Reguli de participare

Regulile desfășurării evenimentului Moldova Youth Forum 2022

1. Moldova Youth Forum (MYF) este un eveniment de mare amploare atît prin prezența unui număr impresionant de vorbitori locali și internaționali, cât și prin prezența unei audiențe de mare anvergura. Scopul evenimentului este de a oferi ocazia tinerilor să descopere strategii și metode inovative de participare în dezvoltarea programelor și politicilor pentru comunitățile lor și pentru a facilita dialogul cu decidenții politici, în susținerea proceselor democratice.

2. Luînd în considerație complexitatea evenimentului, este necesar impunerea de anumite reguli pentru participanți. Suplimentar, reprezentanții organizatorilor vor asigura participanții cu asistența necesară cît și careva instructaj.

3. În cazul nerespectării de către participant a oricării dintre aceste reguli și/sau instrucțiuni din partea reprezentanților organizatorilor, participantul culpabil va fi îndepărtat din cadrul evenimentului.

4. Organizatorul MYF nu este răspunzător de eventualele daune cauzate de produsele servite de hotelul/compania de catering contractat/ă și nu este răspunzător pentru starea de sănătate a participanților. În cazul în care sunt servite băuturi alcoolice, organizatorul nu este răspunzător pentru consumul în exces al produselor oferite de hotel și/sau de parteneri. Organizatorul nu este responsabil pentru incidentele sau defecțiunile tehnice care pot apărea în incinta unde acesta se desfășoară evenimentul, răspunderea aparținând hotelului/restaurantului contractat. Organizatorul nu este răspunzător pentru eventualele prejudicii sau pagube materiale ce se pot produce pe parcursul evenimentului în incinta locației contractată pentru desfășurarea evenimentului.

5. Așa cum numarul locurilor este limitat, participarea la MYF se va face strict în urma aprobării formularului de participare, care urmează să fie completat de fiecare participant prealabil evenimentului.

6. La eveniment se pot inscrie doar persoane cu varsta de peste 18 ani. Participantii conștientizează și sunt de acord cu faptul că organizatorii nu pot fi raspunzatori pentru orice prejudiciu de natura fizica, medicala, materiala sau de alta natura suferit ca urmare a participarii la acest eveniment.

7. Sunt interzise manifestările violente si lipsite de respect la adresa celorlalti participanti, vorbitori sau la adresa organizatorilor. La fel, este interzisa participarea la eveniment in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor de orice fel. Organizatorii isi rezerva dreptul de a interzice continuarea participarii unei persoane daca aceasta se afla intr-una din situatiile descrise si reprezinta un pericol pentru siguranta celorlalti participanti la eveniment.

8. Evenimentul se desfășoară strict conform agendei, organizatorului fiind responsabil financiar doar activitățile din agendă și de …….. Fiecare participant candidatura căruia a fost validată de către organizatori va benenficia de cazare, transport și catering conform instrucțiunilor stricte ale organizatorilor. Chetuielile adiționale ale participanților se asigură din cont propriu.

9. Participanții la eveniment vor respecta vestimentație stabilit de către organizatori și vor purta hanuracul (cu logoul evenimentului) prealabil distruibut participanților.

10. Participanții sunt obligați să nu deterioreze sau să nu distrugă resursele sau bunurile organizatorului sau partenerilor acestuia.

11. În cazul producerii de stricăciuni, distrugeri, înstrăinări sau orice prejudicii aduse bunurilor proprietare organizatorului sau partenerilor săi, care reduc valoarea sau capacitatea de utilizare normală a acestora, participantul culpabil va fi deplin responsabil pentru repararea prejudiciului.

12. De asemenea, este interzis participanților să se prezinte la eveniment cu obiecte contondente, arme sau orice alte dispozitive similare acestora.

13. Pe întreaga durata a evenimentului, organizatorul poate solicita participanților să oprească sonorul dispozitivelor mobile. Fotografierea sau filmarea de către participant se permite, iar participan'ii sunt încurajați să includă tagul Moldova Youth Forum 2022 cînd vor disemnina fotografii sau video.

14. Datorită caracterului public al evenimentului, se atrage atenția asupra prezenței mass-media și asupra fotografierii sau filmării acestui eveiment. Fiecare participant coinștientizează caracterul public al evenimentului și interesul public asupra acestuia, astfel că participanții își dau acordul tacit la procesarea datelor cu caracter personal.

15. Fiecare participant se obligă să facă în mod prealabil cunoștință cu agenda evenimentului și să respecte modul de desfășurare a acesteia.

16. Formatul agendei evenimentului include sesiuni de tip panel în care au loc discuții pe anumite subiecte/tematici. Fiecare panel este condus de către un moderator. Vorbitorii panelului vor discuta pe marginea subiectului conform timpului alocat, luînd în considerație instrucțiunile moderatorului, cît și implicarea traducătorilor. În cazul în care moderatorul va accepta din partea participanților careva întrebări, acesta poate ruga vorbitorii clarificarea întrebărilor în cauză.

17. Participanții vor audia subiectele discutate în cadrul panelelor, asigurînd ordinea și liniștea în sală. Daca în timpul panelului, participantul are careva întrebari, acesta ridică mâna sau …, iar moderatorul poate să îi acorde microfonul pentru a asculta întrebarea. Dupa adresarea întrebării, participantul își va aștepta și asculta răspunsul.